★★★
“Có những bộ phim khiến ta hằng cảm ơn sự ra đời của chúng. Bộ phim tài liệu này cũng vậy.”
〈House of Hummingbird〉
Đạo diễn Kim Bo Ra

★★★
“Bộ phim đã đưa ra một cách tiếp cận vừa can đảm, lại cũng rất nhã nhặn đối với một vấn đề chính trị.”

Đề cử đặc biệt của thành viên ban giám khảo cho Giải BIFF Mecenat trong Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 23

★★★
“Bộ phim đã mở ra chân trời mới cho thể loại phim tài liệu chiến tranh của Hàn Quốc.”
Jang Young Yeop Tổng biên tập tạp chí Cine 21

Production Whale Films  Cast Nguyễn Thị Thanh(Phong Nhị), Nguyễn Lập, Đình Câm, Nguyễn Thị Thanh(Hà My)  Director Bora Lee-Kil  Producer Saerom Seo, Sona Jo Cinematographer Sojin Kwak  Executive Producer Bora Lee-Kil  Assistant Director Saerom Seo  Production Designer Sojin Kwak  Editor Patrick Minks, Bora Lee-Kil, Nari Kim, Hyungnam Kim (Urban Moss)  Music composer Minwhee Lee  Camera Crew Bora Lee-Kil, Saerom Seo, Duhyun Ko   Assistant Camera Dojoon Ryu  Coordinator Hyunwoo Kwon, SooJeong Koo, Nguyễn Thuỳ Duyên  Interpreter Hyunwoo Kwon,SooJeong Koo, Từ Thị Thuý Hà, Nguyễn Thuỳ Duyên Audio Post-Production mediACT  Sound Design and EditingYongsoo Pyo, Jiyeoung Choi  Foley Sound Deep Focus  Voice Actor Jaeho Moon  Voice Recording Somin Kwak  Sound Editing for Trailer Jihye Chae  Color Grading KT&G Sangsangmadang CineLab Hyounghee Kim  Transcript Lê Thị Phương Thủy  Vietnamese Translation Hyunwoo Kwon, Nguyễn Thuỳ Duyên, Jason Gwen  Vietnamese SupervisionNguyễn Thuỳ Duyên, Hyunwoo Kwon, Soojeong Koo  English Translation Jaeyong Park, Sona Jo, Dasl Yoon  English Supervision Sona Jo, Mark Brazeal, Darcy Paquet  Vietnamese Home Sign Language Supervision Hyunhwa Lee  Title Design for Festival Screening Namhwa Hong  PR Material Design for Festival ScreeningMyoungjae Lee  Domestic Distribution Cinema Dal  Executive Distributor Ilkwon Kim  Domestic Distribution Hyelim Kim, Hyunkyung Lee, Evan Kang  PR & Marketing Bora Oh, Mijin An  Advertisement Design SPUTNIK   Trailer Yeonhwa Lee, Sangsu Byun(POST1895Ozacso) Online Marketing MAILMAIL
ABOUT       PRESS      SEE THE FILM!      EDUCATION